VRAAG & ANTWOORD

Wat kan een verhoogd reflex betekenen?

Mogelijk verlies van de functies van de hogere motorzenuwcellen (neuronen) in de hersens.

Wat is Dysarthria?

Een storing in het spreken die tengevolge van zwakheid of stijfheid in de spieren ontstaat die nodig zijn om te spreken.

Wat is Dysphagia?

Een slikstoornis door aangedane kauw- en slikspieren.

Wat is Spasticiteit?

De spanning van de spier is toegenomen en de spier is verlengd.

Wat zijn Hogere Motorneuronen?

Dat zijn zenuwcellen (neuronen) in de hersens, die de afdalende signalen via het ruggenmerg naar de spieren transporteren.

Wat is een Hyperreflex?

Dat is een buitensporige reactie van spier wanneer een normale stimulatie is toegepast.

Wat is Fasciculatie?

Dat is een niet pijnlijk, snelle en onwillekeurige samentrekking van spiergroepen. Dit wordt dikwijls door mensen beschreven als een aanhoudend rollen van de spieren onder de huid.

Verergerd spanning de symptomen van PLS?

Individuen berichten dikwijls dat hun symptomen verergeren wanneer zij gespannen, boos of emotioneel zijn. Vermoeidheid en slechter spreken kan dan ook een gevolg zijn.

Wat zijn Bulbare Spieren?

Dat zijn de spieren die de spraak, kauwen en het slikken aansturen.

Hoe veroorzaakt PLS mijn symptomen?

PLS wordt door het afsterven van de hogere motorneuronen in de hersens en het ruggenmerg veroorzaakt. Hogere motorneuronen sturen de bewegingen van de spieren aan.

Wat is de levensverwachting van iemand die PLS heeft?

De levensverwachting is normaal. Mogelijk dat, complicaties/ongelukken die worden veroorzaakt door de symptomen van PLS het leven kunnen verkorten.

Kan PLS de seksuele functie beinvloeden?

Dat is mogelijk, hoewel het belangrijk is te weten dat het seksueel verlangen en/of de storing in de functie door vele andere factoren zoals oudere leeftijd, spanning, depressie, vermoeidheid, medische stoornissen of medicatie veroorzaakt kan worden.

Kan iemand met PLS bloed doneren?

Ja, er is geen medische reden dat iemand met PLS geen bloed kan doneren.

Komt PLS meer voor bij bepaalde etnische groepen?

Er is geen bewijs dat PLS meer voorkomt in een bepaalde etnische groep dan een andere.

Kan iemand die PLS heeft depressief worden?

Perioden van een depressief gevoel hebben bij PLS is te verwachten. Het is niet ongewoon voor mensen met PLS om ook perioden van een klinische depressie te ervaren.

Met welke symptomen begint PLS?

Bij de meeste patiënten, begint het proces in de benen. Bij sommige mensen begint het proces in het keelgebied en treft het de van spieren van de spraak en het slikken.

Is PLS erfelijk?

Nee, PLS is niet erfelijk, maar wel progressief.

Zijn er medicijnen beschikbaar om PLS te onderdrukken of te genezen?

Nee er zijn (nog) geen medicijnen om PLS te genezen.

Wat zijn de symptomen en verschijnselen van een hogere motorneuron ziekte?

De voornaamste symptomen van hogere motorneuron ziekte zijn stijfheid, langzaamheid en stunteligheid van beweging. De symptomen beginnen gewoonlijk in een ledemaat of in de mond of keel en spreiden zich later naar andere delen van het lichaam uit.

Zijn er testen om een hogere motorneuron ziekte vast te stellen?

Er zijn geen (laboratorium) testen om een hogere motorneuron ziekte vast te stellen.

Wat zijn motorneuron ziekten?

Motorneuron ziekten zijn neurodegeneratieve ziekten die selectief verlies van de zenuwcellen veroorzaken welke rechtstreeks de hersens met de spieren verbinden.

Hoe wordt de diagnose PLS vastgesteld?

Door mogelijke ziekten waar wel testen voor zijn uit te voeren en als deze ziekten uitgesloten blijken te zijn, blijft PLS over als diagnose.

Worden ook zintuigen aangedaan door PLS?

Gevoel, smaak, zien, geur en gehoor in de getroffen gebieden blijft normaal. Intellectueel en herinneringen zijn gewoonlijk niet getroffen, hoewel individueel sommigen achteruitgang zullen ervaren.

Wat betekend lateraal bij PLS?

Lateraal verwijst naar de plaats in de wervelkolom waardoor de zenuwbanen vanaf de hersens voeren die de spieren van de ledematen moeten aansturen. Deze banen liggen aan de zijkanten (lateraal) van de wervelkolom.

Wat betekend sclerose?

Dat betekend dat er een verharding van zenuwen en zenuwbanen is, waardoor de signalen (aansturing) vanuit de hersens niet meer bij de spieren arriveren.

Is speekselvloed een verschijnsel dat bij PLS hoort?

Dit verschijnsel komt voor, lees uitvoerige informatie bij PLS nieuws op deze site.

Wat is een E.M.G. onderzoek?

EMG is een afkorting voor Electromyografie en betekent letterlijk het weergeven van elektrische activiteit van de spieren. Tijdens het onderzoek wordt zowel de activiteit van zenuwen als van spieren gemeten. EMG is een verzamelnaam voor een 3 tal verschillende onderzoektechnieken.Geleidingsonderzoek, Naaldonderzoek en Magnetische stimulatie.

Wat is een geleidingsonderzoek?

Zieke zenuwen zijn namelijk langzamer dan gezonde. Om dit te bepalen worden een paar elektroden (metalen schijfjes, klemmetjes of plakkertjes) boven de spieren op uw huid bevestigd, of krijgt u een aantal ringetjes om uw vingers geschoven. Vervolgens wordt op de huid ter hoogte van de zenuw een stimulator geplaatst en krijgt u een aantal elektrische schokjes.

Wat is een naaldonderzoek?

Bij een naaldonderzoek wordt met behulp van een zeer dunne naald de elektrische activiteit in de spieren gemeten. De elektrische activiteit is via een luidspreker te horen. Omdat de meting zowel in een ontspannen als in een aangespannen spier wordt verricht, wordt u gevraagd de betreffende spier aan te spannen of te ontspannen.

Wat is een magnetische stimulatie?

Met behulp van magnetische prikkels op het hoofd worden zenuwbanen in de hersenen gestimuleerd die de spieren bedienen. Een aantal elektroden wordt op de spieren aan uw handen en benen bevestigd, waarna met behulp van een ring die boven uw hoofd wordt gehouden magnetische prikkels worden toegediend. Deze prikkels voelen anders aan dan elektrische: ze lijken op tikken die met de vlakke hand op het hoofd worden gegeven. Tegelijk met de magnetische prikkel ontstaat een hoorbare harde tik en bewegen enkele spieren in het lichaam.

Wat is een Vibratiezin meting?

Daarbij worden met een veredelde stemvork trillingen aangeboden en wordt de waarnemingsdrempelwaarde van zenuwen gemeten.

Wat is een MRI onderzoek?

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een onderzoeksmethode waarbij van buitenaf afbeeldingen van het inwendige van de mens kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een magneetveld en radiogolven en er komen géén röntgenstralen aan te pas.

Wat is een S.S.E.P. onderzoek?

Met dit onderzoek worden de reacties van de zenuwbanen in zenuwen, ruggenmerg en hersenen met kleine elektrische stroompjes onderzocht, die toegediend worden op enkele plaatsen op de huid.