Vermoeidheid

De bewegingen die ik maak om de dagelijkse levensbehoeften uit te voeren zijn vaak zo belastend voor de spieren dat er geen ruimte meer over is om iets extra's te doen. Moet er om een of andere reden meer lichamelijke inspanning geleverd worden dan heeft dat als gevolg dat ik daarna veel meer tijd nodig heb om te herstellen, meestal kan ik die dag dan niets meer ondernemen. Ik heb moeten leren om de verhouding "arbeid - rust" consequent toe te passen. Toch gaat het nog wel eens fout en moet ik daarvoor boeten met het helemaal "total loss" gevoel. De rustperiode is langer dan de arbeidsperiode en het is merkbaar dat de beweging - arbeidsperiode - afneemt. Ik moet heel selectief omgaan met wat ik dagelijks onderneem om de algehele vermoeidheid zo veel mogelijk te vermijden.

Vermoeidheid is het ontbreken van lichamelijk, intellectuele en emotionele energie. Vermoeidheid die niet in verhouding staat tot de verbruikte energie kan wijzen op een ziekte. Mensen met een spierziekte zijn vaker en ernstiger vermoeid dan mensen zonder spierziekte. Neuromusculaire aandoeningen kenmerken zich niet alleen door een toenemende spierzwakte, maar ook door een verminderd uithoudingsvermogen. Dat kan worden veroorzaakt door zowel een slecht functioneren op centraal niveau (hersenen en ruggenmerg) als op het niveau van de spieren. Er is relatief weinig bekend over het ontstaan van vermoeidheid bij patiënten met een chronische ziekte. Chronische vermoeidheid wil zeggen dat die toestand langere tijd aanhoudt.