Fysiotherapie

De apparaten welke een fysiotherapeut ter beschikking heeft, hebben veelal een negatief resultaat op mijn spieren indien ik de spieren teveel belast.
Onbelast de bewegingen uitvoeren wordt wel positief ervaren. De spasticiteit en de vermoeidheid die het gevolg van belasting zijn nemen toe naarmate de inspanning groter is.
Het ontbreekt mij aan coördinatie om de bewegingen op de apparaten waarbij meer dan 1 handeling moet worden verricht naar behoren uit te voeren waardoor ik snel vermoeid raak.
Als de stijfheid van mijn bewegingsapparaat toeneemt door de ongemakken welke de spierziekte met zich mee brengt, kan ik altijd terecht bij de fysiotherapeut die dan de spieren extra doorbeweegt zodat de doorbloeding van de spieren verbeterd.
Het rekken en masseren van de spieren wordt positief ervaren, waarvan het rekken een dagelijks terugkomende therapie is die ik meestal zelfstandig kan uitvoeren.
Twee maal per dag 10 min. onbelast de pedalen ronddraaien op een hometrainer zorgt er bij mij voor dat de bloedcirculatie in de benen voldoende is om vochtophoping in de benen te vermijden. De zadelhoogte heb ik zo afgesteld dat ik met opstappen over het zadel kan schuiven zonder dat daarbij de benen te hoog moeten worden opgetild. Oefeningen om de ademhaling controleerbaar te maken tijdens het spreken zijn niet succesvol, omdat mijn coördinatie het niet toelaat om 2 taken (spraak en ademcontrole) goed uit te voeren.

Zie de filmpjes hieronder van thuisoefeningen door PLS patiënt Jos en van zijn fysiotherapie.

  

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut onderzoekt en behandelt klachten bij het bewegen. Het gaat vooral om klachten en beperkingen bij dagelijkse handelingen. De fysiotherapeut monitort ook de longfunctie en geeft instructie voor ademhalings- en hoesttechnieken.

De fysiotherapie richt zich op stoornissen in het bewegen, zoals lopen, sporten, tillen, opstaan van de grond of uit bed, maar ook ademen en hoesten. Over het algemeen begeleidt de fysiotherapeut PLS patiënten als er problemen ontstaan met of tijdens het bewegen in het dagelijks leven. Dit kan bij iedere PLS patiënt anders zijn. Het is afhankelijk van de mate en de plaats van krachtverlies, het soort activiteiten dat de PLS patiënt uitvoert en de manier waarop iemand omgaat met zijn of haar klachten. De fysiotherapeut streeft naar behoud van kwaliteit van leven. Hoe de behandeling er precies uitziet, is afhankelijk van de hulpvraag door de PLS patiënt.

Wat kan de fysiotherapeut voor een PLS patiënt doen:

Informatie en advies over het onderhouden van de lichamelijke conditie en kracht en het voorkomen van te veel vermoeidheid.
Onderzoek van pijnklachten en lichamelijke beperkingen.
Analyse van de zithouding en eventueel hoofdondersteuning in samenwerking met de ergotherapie.
Informatie en advies bij problemen met het lopen, het gebruik van loophulpmiddelen (zoals een rollator) en orthesen (zoals spalkondersteuning bij een slappe voet).
Informatie en advies bij problemen met de transfers (zoals opstaan en gaan zitten, in en uit bed komen) en hierbij ook de mantelzorgers instrueren.
Monitoren van de longfunctie.
Informatie en instructie van ademhalings- en hoesttechnieken, soms in samenwerking met de logopedie.
Informatieoverdracht en samenwerking met de andere eerstelijnszorgverleners waar de PLS patiënt onder behandeling is.