Over de website PLS

Jos Lotz heeft sinds 1999 de diagnose PLS. Sinds 2000 heeft hij deze persoonlijke website gemaakt omdat er toen zeer weinig over de aandoening PLS bekend was. Op deze website omschrijft hij de symptomen en zijn persoonlijke ervaringen hiermee.
Door zijn ervaringen te delen hoopt hij dat lotgenoten hier erkenning en herkenning vinden.